Thiết Kế Căn Hộ Penthouse 6 Toà B1.4 HH02-1ABC-2ABC Thanh Hà Cienco 5 Mường Thanh

Mặt Bằng Penthouse 6 Toà B1.4 HH02-2A,B,C Thanh Hà Cienco 5. Thiết kế căn hộ Penthouse HH02 Thanh Hà diện tích đa dạng từ 52m2-70m2/căn hộ phù hợp với tài chính của nhiều hộ gia đình. Gía gốc chủ đầu tư 11tr/m2 bao gồm VAT.

Căn hộ Penthouse được nhiều tiện ích được hưởng số M2 bên ngoài phần ban công tưừ 10-15m2/căn mà không bị tính tiền hợp đồng. Như vậy với căn hộ 52m2 giá hợp đồng sẽ được hưởng thêm 10-15m2 tổng căn hô sẽ được sử dụng hơn 60m2. Tầng Penthouse là tầng 16 của toà nhà, trên tầng là tầng kỹ thuật tầng trên nữa là bể nước.

 

image

Vị trí trong khu đô thị thanh hà B