Thông báo lịch bàn giao lại 5 tòa chung cư B2.1 HH02

Theo lịch thông báo đầu tiên 5 tòa chung cư B2.1 HH02 được bàn giao vào ngày 9/7/2019, nhưng do một số khoản mục chưa thể bàn giao ngay nên Mường Thanh đã tạm hoãn lại việc bàn giao và ra thông báo lịch bàn giao lại từ ngày 20 đến 29 tháng 7/2019.

– Đề nghị quý khách hàng đến nộp tiền đợt 5 và làm thủ tục bàn giao nhà. Thời gian bắt đầu nộp tiền từ ngày 20/7/2019. Vậy chúng tôi thông báo tới quý khách hàng để lắm được thông tin về việc bàn giao nhà. Chúc mừng quý khách hàng về nhận bàn giao nhà mới!!!